Privacybeleid – HHP Local Applicator
close
close VRAAG MEER INFO
VRAAG MEER INFOchevron_right

Privacybeleid

De bescherming van persoonlijke gegevens is voor hhp bvba van het grootste belang. hhp bvba wil u daarom bij deze gelegenheid informeren hoe wij u privacy beschermen, wanneer u ons uw persoonlijke data ter beschikking stelt. Naast de vanzelfsprekende nauwkeurige inachtneming van de wettelijke bepalingen voor databescherming willen we ons via deze opmerking verbinden tot confidentiële behandeling van uw data, zodat uw privacy te allen tijde beschermd blijft. Het is voor ons van belang dat u zich bij uw bezoek aan de hhp-website veilig voelt.

Waarvoor worden uw data gebruikt?

Wij willen onze producten voortdurend verbeteren en aantrekkelijker maken voor onze klanten. Slechts wanneer we met zekerheid weten welke onderdelen van onze website het vaakst en langst bezocht worden, kunnen we de inhouden van de hhp-website overeenkomstig de eisen van onze klanten optimaliseren. Persoonlijke informatie wordt door hhp bvba aangewend voor doeleinden van technische administratie van websites, voor klantenadministratie, voor productenquêtes en marketing. Dit gebeurt echter slechts in de mate waarin het vereist is. Hoe beter hhp bvba de wensen van zijn klanten en geïnteresseerden kent, hoe makkelijker u de gewenste informatie op onze website zult vinden.

Herroepen van de instemmingsverklaring

U kunt uw instemmingsverklaring te allen tijde herroepen met inwerkingtreding voor de toekomst. In geval van herroeping zal hhp onmiddellijk overgaan tot de vernietiging van uw persoonlijke gegevens, tenzij dwingende wettelijke verplichting tot bewaring deze vernietiging verbiedt.
De herroeping kan informeel zowel via e-mail als per post naar het volgende adres gestuurd worden:

hhp bvba
Ambachtsstraat 1
9700 Oudenaarde
info@hhp.be

Persoonlijke details

Wanneer u op de hhp-website uitgenodigd wordt persoonlijke informatie zoals adres, naam of telefoonnummer in te geven, dan is dit onderworpen aan specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming. Wij maken u hierop attent via de volgende bewoordingen:

We gebruiken deze data voor klantenadministratie, voor doeleinden van technisch websitebeheer, marketing en productenquêtes en slechts in de mate waarin het vereist is. Uw persoonlijke data zullen in geen geval doorgegeven worden aan derden. De uitzondering hierop betreft providers en derden die in opdracht van hhp bvba handelen.

Verdere informatie

Wanneer u toegang krijgt tot de hhp-website wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie betreft het soort webbrowser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van uw internet- en serviceprovider e. d. Het gaat hier uitsluitend om informatie die niet gebruikt kan worden om u te identificeren. Deze informatie wordt tevens gegenereerd wanneer u eender welke andere website bezoekt. Dit is dus geen specifieke functie van de hhp-website. Informatie van deze aard wordt alleen anoniem verzameld en door hhp bvba slechts geanalyseerd voor statistische doeleinden.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten met als doel terugkerende bezoekers te identificeren uitsluitend gedurende het bezoek aan onze website. Cookies worden op de harde schijf van uw computers opgeslagen, maar richten daar niet de minste schade aan. De cookies van onze websites bevatten hoegenaamd geen persoonlijke gegevens over u. Cookies besparen u de moeite steeds opnieuw gegevens te moeten invoeren, vergemakkelijken het verzenden van specifieke inhouden en helpen hhp bvba identificeren welke gebieden van zijn internetaanbod bijzonder populair zijn. Zo stemt hhp de inhouden van zijn website speciaal af op de behoeften van zijn klanten. Indien gewenst kan het gebruik van cookies steeds via de instellingen van uw browser gedeactiveerd worden. Gebruik de hulpfuncties van uw internetbrowser om te achterhalen hoe u deze functies kunt wijzigen.

Recht op informatie

Op aanvraag zullen we u zo snel mogelijk, in overeenstemming met het recht en de wetten van toepassing, schriftelijk informeren of en welke persoonlijke data over u bij ons opgeslagen zijn. Indien ondanks onze inspanningen tot correctheid, nauwkeurigheid en actualiteit toch onjuiste data over u opgeslagen zijn, zullen we die op uw aanvraag corrigeren.

Keuzemogelijkheid

Wij wensen uw gegevens te gebruiken om onze klanten en geïnteresseerden over onze producten en diensten te informeren en hen hierover eventueel te ondervragen. Uiteraard is deelname aan dergelijke enquêtes vrijwillig. Indien u hiermee niet akkoord gaat kunt u ons dit te allen tijde via de post meedelen. Wij zullen u data in dit geval onmiddellijk blokkeren.

Veiligheid
HHP bvba maakt gebruik van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om de ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens tegen opzettelijke of toevallige manipulatie, vernietiging, verlies of toegang door onbevoegde personen te beschermen. Deze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de stand van de techniek voortdurend aangepast, verbeterd en geüpdatet.

Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken wij de onzichtbare reCAPTCHA functie van Google, Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (’Google’). Met deze functie kunnen we een onderscheid maken tussen informatie ingevoerd door een mens of ingevoerd door een geautomatiseerde machine. Het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service worden naar Google verzonden en dit conform artikel 6, lid 1, punt f, AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de constatering van individuele wilsvrijheid van handelingen op internet en het voorkomen van misbruik en spam. Bij gebruik van reCAPTCHA is overdracht van persoonsgegevens mogelijk aan de server van Google LLC. in de VS.

Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Google LLC. gecertificeerd onder de overeenkomst EU-US ‘Privacy Shield’ voor het uitwisselen van persoonsgegevens, dat de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. U kunt hier het certificaat bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Uw contactpersoon voor vragen inzake veiligheid

Voor vragen, klachten of toepassingen inzake databescherming staat de hhp-verantwoordelijke voor gegevensbescherming, dhr. Bruno Nuyttens, te uwer beschikking. Openbare directory procedure onder artikelen 4 en 4E van de Duitse wet op de gegevensbescherming. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming stelt aan iedereen die erom vraagt de wettelijke gegevens ter beschikking.

Naam van het verantwoordelijke orgaan:HHP
Home Health Products bvba
Amabchtsstraat 1, 9700 Oudenaarde
Tel.: 055 89 59 99
Fax: +32 55 33 70 70
E-Mail: info@hhp.be
www.hhp.be

Bedrijfsleider: Bruno Nuyttens

Vestiging: Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Ondernemingsnummer BE086188597
BTW number: BE 0861885976

Doel van het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens:
Doel van het bedrijf is de ontwikkeling, fabricatie en verdeling van medische en wellnessproducten

Beschrijving van de betroffen personengroepen en gegevens / gegevenscategorieën:
Gegevens van klanten en medewerkers, en vereiste gegevens van partnerbedrijven en derden ter vervulling van de doelbestemming.

Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de data kunnen meegedeeld worden:

  • Officiële organen in het kader van een prioritair rechtsvoorschrift
  • Leveranciers in het kader van een partnership volgens §11 van de Duitse wet op de gegevensbescherming
  • Bedrijven of handelsorganisaties van hhp bvba
  • Eigen organisatie-eenheden voor de vervulling van de doelbestemming

Termijnen voor gegevensvernietiging:

Op grond van wettelijke bepalingen zijn tal van bewaringsplichten en bewaringstermijnen van toepassing. Slechts na afloop van deze termijnen worden de corresponderende gegevens vernietigd.

Gegevensoverdracht naar derden:

De verzending van gegevens naar derden werd niet gepland.

hhp bvba. De verantwoordelijke voor databescherming is Bruno Nuyttens, mei 2018.