Herroepingsrecht – HHP Local Applicator
close
close VRAAG MEER INFO
VRAAG MEER INFOchevron_right

Herroepingsrecht

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden schriftelijk (bijv. brief, e-mail) of - indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn zijn geleverd - door terugzending van de goederen, annuleren.

De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, maar niet vóór de ontvangst van de goederen door u (in het geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering) en voldoet ook niet aan onze verplichtingen op grond van artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB en onze verplichtingen op grond van § 312g paragraaf 1 zin 1 BGB in combinatie met artikel 246 § 3 EGBGB.

De tijdige verzending van de herroeping of van de goederen volstaat om de herroepingstermijn na te leven. De herroeping en de terugzending van de goederen moeten worden gericht aan:

Home Health Products
Ambachtsstraat 1,
9700 Oudenaarde
Tel.: +32 55 89 59 99
E-mail: info@hhp.be 

GEVOLGEN VAN HERROEPING

In geval van herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en alle verkregen voordelen (bijv. rente) worden teruggegeven. Indien u de ontvangen goederen en diensten evenals voordelen (bv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand kunt teruggeven of afstaan, moet u ons de waardevermindering vergoeden.

U hoeft alleen een vergoeding te betalen voor de aangebrachte schade van het product en voor het gebruik dat ervan is gemaakt, als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan de behandeling van het product die verder gaat dan het onderzoek van de kenmerken en de werking. Onder "testen van de eigenschappen en de functionaliteit" verstaan wij het testen en uitproberen van de desbetreffende goederen, zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, dienen op onze kosten en voor ons risico te worden geretourneerd. Goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroeping of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Einde van het herroepingsrecht.